بازرس

بازرس موسسه: جناب آقای مهندس درزی

 

وظایف بازرسان بر اساس اساسنامه:

 مجمع عمومی عادی ۱ نفر را بعنوان بازرس اصلی و ۱ نفر را بعنوان علی البدل برای مدت یکسال انتخاب خواهند نمود .

وظایف بازرس یا بازرسان به شرح زیر است :

  1. بررسی کلیه اسناد و اوراق مالی و تهیه گزارش برای مجمع عمومی
  2. مطالعه گزارش سالانه هیأت مدیره اعم از مالی و غیر مالی و تهیه گزارش سالانه هیأت مدیره اعم از مالی و غیر مالی و تهیه گزارش عملکرد برای مجمع عمومی
  3. گزارش هر گونه تخلف هیأت مدیره از مفاد اساسنامه به مجمع عمومی
  4. بازرس می تواند بدون داشتن حق رای در جلسات هیأت مدیره شرکت کند .
  5. کلیه اسناد و مدارک مؤسسه اعم از مالی و غیر مالی در هر زمان بدون قید و شرط بوسیله هیأت مدیره مؤسسه باید جهت بررسی در دسترس بازرس ( یا بازرسان ) قرار گیرد . 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *