چگونگی دریافت کمک

دریافت وجوه نقد واریزی بانک‌ها

وجوه اهدایی نیکوکاران که به یکی از حساب های بانکی مؤسسه واریز شده است و اصل رسید بانکی از طریق پست و یا تصویر آن از طریق نمابر برای مؤسسه ارسال شده است.

 

دریافت وجوه نقد پرداختی در دفتر خیریه

وجوه نقد نیکوکاران که در دفتر یا میزهای جذب کمک مؤسسه پرداخت می شود. بر روی هر دو نسخه رسید وجه اهدایی امضاء اهداء کننده وجه باید اخذ شود. صندوق بخش جذب کمک های مردمی پس از دریافت وجه نسبت به صدور اعلام وصول بر روی رسید دو برگی خود کاربن وجوه اهدایی اقدام نموده و برگ سفید را به پرداخت کننده تحویل می دهد. نسخ سبز در پایان هر روز طی یک کاربرگ به همراه وجوه نقد دریافتی به صندوق امور مالی تحویل می گردد و تایید امور مالی بر روی آن اخذ می گردد. امور مالی در ابتدای هر روز کل وجوه اهدایی را به یکی از حساب های بانکی مؤسسه واریز نموده و رسید آن را ثبت و بایگانی می نمایند.

 

دریافت چک های تحویلی اشخاص به دفتر خیریه

چک های شخصی اهدایی نیکوکاران که در دفتر یا میزهای جذب کمک مؤسسه پرداخت می شود. صندوق بخش جذب کمک های مردمی پس از دریافت چک نسبت به صدور اعلام وصول بر روی رسید دو برگی خود کاربن وجوه اهدایی اقدامنموده و برگ سفید را به پرداخت کننده تحویل می دهد. نسخ سبز در پایان هر روز طی یک کاربرگ به همراه چک دریافتی به صندوق امور مالی تحویل می گردد و تایید امور مالی بر روی آن اخذ می گردد. امور مالی در سر رسید چک آن را به یکی از حسابهای بانکی مؤسسه واگذار نموده و رسید آن را ثبت و نسبت به صدور سند حسابداری اقدام می نماید.

 

برای دریافت اطلاعات بیشتر میتوانید با شماره تلفن ۴۲۲۳۴۶۰۸-۰۸۶ تماس بگرید.

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *