واکاوی مشکلات بیماران سرطانی توسط اعضای هیات مدیره ومشاوران موسسه خیریه امام حسین (ع) ساوه

 

عضو انجمن سرطان ایران در پنجمین جلسه نشست اعضای هیات مدیره ومشاوران موسسه خیریه امام حسین (ع)  مرکز حمایت از بیماران مبتلا به سرطان ساوه با اشاره به برخی ازمشکلات موسسات خیریه، گفت: درحال حاضر ۷۴ موسسه خیریه سرطانی درکشورفعالیت میکنند که به جز چند موسسه که بودجه دولتی دریافت میکنند، مابقی بامشکلات مالی مواجه هستند چرا که به همان اندازه بیماردارند اما بودجه دولتی ندارند.

به گزارش ماهنامه ارتباطات مرکزی، پروفسور ناصر پارسا بااشاره به جنبه های خوب حرکتهای انسانی و زیبا درموسسات خیریه، بیان کرد: نباید از برخی کوتاهی ها و کمبودها دلسرد شد وباید هر مشکلی را بابه چالش کشیدن به فرصت تبدیل کرد.

وی افزود: اکثر بیماران سرطانی زیر خط فقر به سرمی‌برند و برای هزینه های درمان دچار مشکل هستند؛ به عنوان مثال درمان سرطان پستان به طور میانگین حدود ۲۰ میلیون تومان هزینه دربر دارد که هربیماری ازپس مخارج آن بر نمیآید.

این متخصص ژنتیک و سرطان شناس باتاکید بر افزایش هزینه های درمان وداروی بیماران سرطانی درشرایط اقتصادی موجود،اظهارداشت: علت اصلی این مشکلات ضعیف شدن ارزش پول کشورمان است، البته حل این معضل در ید قدرت مردم یا موسسات خیریه نیست ودولت باید این مشکل را مرتفع کند اما موسسات خیریه نیزباید به مشکلات کوچک و بزرگ موجود بپردازند و برای حل آن با همکاری کارشناسان تدبیر بیندیشند.

وی با بیان اینکه حدوداً ۶۰۰ بیمار سرطانی دربنیاد خیریه امام حسین (ع) ساوه وجود دارد تصریح کرد: متاسفانه طبق آمار، همین تعداد بیمار هنوزانجمن خیریه امام حسین (ع) را نمیشناسند لذا باید درشناساندن این مرکز به بیماران سرطانی بویژه کسانی که مستاصل و ناتوان هستند تلاش ویژه کرد.

پروفسورپارسا با تاکید براینکه نباید ازقدرت تبلیغات و رسانه ها و همچنین روابط عمومی قوی در راستای شناساندن این موسسه به خیرین و بیماران غافل شد،ادامه داد: باید هم این موسسه را به بیماران سرطانی معرفی وهم خیرین را جذب کرد و از حمایت هایشان بهره برد.

وی با بیان اینکه با وجود شرکتهای صنعتی پرتوان متعدد درساوه میتوان خیرین خوبی درراستای حمایت ازبیماران سرطانی راجذب کرد ،گفت: هرچه درآمد موسسه خیریه بیشتر باشد دست متولیان امربرای کمک به بیماران بازتراست واین میزان باید هرسال روبه افزایش باشد تا بتوان انتظارات بیماران را پوشش دهیم.

به گفته وی، تعداد قلک وصندوق ها مهم نیست بلکه مبالغ جمع آوری ازآنها مهم است لذا قلک هایی که صرفه اقتصادی ندارند باید جمع آوری شود وسایرآنها در مکانها و محل های پردرآمدتر تحویل داده شود.

وی با اشاره به تشکیل شبکه ملی سرطان درکشور،بیان کرد: در شبکه ملی سرطان کشوراز ۷۴ موسسه خیریه، ۴۴ خیریه در آن عضو هستند که پیگیری مشکلات بیماران را انجام می دهد، لذا اخیراً واردات داروهای مورد نیاز بیماران تحت پوشش با حمایت خیرین داخلی و خارجی دردستور کار شبکه ملی قرار گرفته است ومهمترین موضوع دراین راستا تقسیم این داروها به صورت عادلانه بین همه موسسات خیریه است که با رایزنی مسئولان زیربط در حال بررسی است.

پروفسور پارسا با بیان اینکه ایجاد رفاه برای بیماران سرطانی یکی ازوظایف موسسه موسسات خیریه است، خاطر نشان کرد: مشکلات رفت وآمد و وسیله نقلیه برای انتقال بیماران به مراکزدرمانی مهمترین مشکل است که انجمن خیریه امام حسین (ع) با اختصاص خود رو برای انتقال بیماران به مراکز درمانی این مشکل را به خوبی برطرف کرده است که امیدواریم با کمک خیرین درآینده نزدیک دو دستگاه خودرو برای این انجمن خریداری شود تاعلاوه برکاهش هزینه آژانس به صورت سالانه با افزایش قیمت خودروها،دارائی موسسه افزایش یابد.

وی ادامه داد: همچنین ساختار فیزیکی موسسه باید بازسازی شود وهمکاری با یکی ازبیمارستانها واستقراردفترانجمن درآن بیمارستان دردستورکارقرارگیرد وتیم خیرین نیزباید افزایش یابد وحتی ازشهرهای اطراف نیزبا توجه به افزایش جمعیت خیر جذب شود تا قدرت مالی دفترخیریه متناسب با جمعیت افزایش یابد.

عضوانجمن سرطان ایران ادامه داد: هیچ نعمتی بالاتر ازاین نیست که موقعیت کمک کردن به بیماران نیازمند به انسان داده شود وخدمت به این بیماران نیزاز بزرگترین نعمت هاست.

وی خاطرنشان کرد: بیمار؛پرسنل و پزشکان دلسوز؛خانواده،دوستان وهمکاران بیمار؛موسسات خیریه چهارضلع مربعی هستندکه به بهبودی و درمان بیمارکمک می کنند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *