سرطان کودکان

تومورهای جنینی دستگاه اعصاب مرکزی دوران کودکی چیستند؟

تومورهای جنینی دستگاه اعصاب مرکزی (CNS یاCentral Nervous System) دوران کودکی توده‌هایی از سلول‌های دارای رشد سریع هستند که در بافت جنینی (رویانی) آغاز می شوند. گرچه امکان دارد تومورهای جنینی CNS بدخیم یا خوش‌خیم باشند، ولی اکثر تومورهای جنینی CNS دوران کودکی بدخیم هستند.

در خلاصه اطلاعات مربوط به سرطان تومورهای جنینی دستگاه اعصاب مرکزی دوران کودکی، در مورد درمان انواع تومور های زیر بحث شده است:

  • اپاندیموبلاستوما (Ependymoblastoma)
  • مدولوبلاستوما
  • مدولواپیتلیوما
  • پنئیوبلاستوما (Pineoblastoma)
  • تومورهای پارانشیمی غده صنوبری با تمایز متوسط
  • (Pineal Parenchymal Tumors Of Intermediate Differentiation)
  • تومور نورواکتودرمال ابتدایی سوپراتنتوریال
  • ((Supratentorial Primitive Neuroectodermal Tumor)(SPNET

پنئیوبلاستوما و تومورهای پارانشیمی غده صنوبری با تمایز متوسط تومورهای مغزی هستند که در داخل یا در اطراف غده صنوبری بروز می‌کنند. غده صنوبری اندامی بسیار ریز است که نزدیک مرکز مغز قرار دارد. سازمان بهداشت جهانی این تومورهای جنینی CNS را به‌طور جداگانه طبقه‌بندی می‌کند، ولی اینک این غده‌ها را مانند دیگر تومورهای جنینی CNS به حساب می‌آورند.

تومورهای غیر تیپیک تراتوئید/ رابدوئید دستگاه اعصاب مرکزی دوران کودکی را نیز به‌عنوان غده‌های جنینی CNS دوران کودکی به حساب می‌آورند، ولی نحوه درمان آنها با درمان دیگر تومورهای جنینی CNS دوران کودکی تفاوت دارد. برای کسب اطلاعات بیش‌تر در مورد درمان این تومورها به خلاصه با عنوان درمان تومور تراتوئید/ رابدوئید دستگاه مرکزی اعصاب دوران کودکی مراجعه نمایید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *