فراخوان خیرین ساوجی

🌹بنام پروردگار یکتا🌹 دعوت از بزرگان خیر ساوجی، آنهایی که نامشان به اندازه قلبشان بزرگ است.. آیا می دانید، بیماران نیازمند مبتلا به سرطان شهر شما، یعنی ساوه، مجبورند در شهر های دیگر، در صف […]