اولین همایش سرطان و پیشگیری ۳ اردیبهشت در شهرستان ساوه برگزار میگردد

اولین همایش سرطان و پیشگیری در شهرستان ساوه با همکاری موسسه خیریه پیروان امام حسین (ع) و دانشکده علوم پزشکی شهرستان ساوه در تاریخ ۳ اردیبهشت ۱۳۹۴ در سالن سلمان ساوجی اداره فرهنگ و ارشاد […]

همایش آموزش پیشگیری سرطان در آموزشکده سما

  نظر به اهمیت پیشگیری در برنامه جامع کنترل سرطان و به منظور بررسی روشهای کاهش عوامل خطرزا و میزان بروز سرطان در شهر ساوه با استعانت از خداوند متعال همایش سرطان وپیشگیری در تاریخ […]