همایش آموزش پیشگیری سرطان در آموزشکده سما

  نظر به اهمیت پیشگیری در برنامه جامع کنترل سرطان و به منظور بررسی روشهای کاهش عوامل خطرزا و میزان بروز سرطان در شهر ساوه با استعانت از خداوند متعال همایش سرطان وپیشگیری در تاریخ […]

دیدار آقای حبیبی، مدیر عامل موسسه با امام جمعه محترم غرق آباد

آقای حبیبی مدیر عامل موسسه خیریه پیروان امام حسین(ع) به همراه آقای مهندس فرقانی پور، مدیر عامل موسسه دوستداران و حافظان طبیعت در روز پنجشنبه ۱۳ آبان ۹۳ در دفتر  امام جمعه محترم غرق آباد […]